Je bent hier: Home » Over de stichting

Over de stichting

Over de stichting

Doel

De Stichting Darmfalen Nederland is een nationaal multidisciplinair zorgnetwerk voor patiënten met irreversibel darmfalen en dunnedarmtransplantatie.

De stichting heeft als doel het ondersteunen, financieren en stimuleren van onderzoek op het gebied van darmfalen en aanverwante aandoeningen die daarmee verband houden, daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • het initiëren, coördineren en uitvoeren van klinische studies;
  • het voeren van landelijk overleg en coördinatie van de behandeling van patiënten;
  • het registreren van patiënten met deze aandoeningen;
  • het bevorderen van de standaardisatie van de diagnostiek en behandeling van patiënten met darmfalen die blijvend afhankelijk zijn van parenterale voeding, vocht en elektrolyten en/of een darmtransplantatie hebben ondergaan;
  • het bevorderen van de uitwisseling van medische en wetenschappelijke gegevens tussen artsen en onderzoekers werkzaam op het terrein van de behandeling en diagnostiek van deze ziekten;
  • het aanwenden van andere middelen die het doel bevorderen.

Bestuur

Naam Rol Functie Verbonden aan
Prof. dr. Gerard Dijkstra voorzitter maag-darm-lever (MDL) arts UMC Groningen
Cora Jonkers-Schuitema secretaris diëtist Amsterdam UMC
Dr. Geert Wanten penningmeester maag-darm-lever arts Radboudumc, Nijmegen
Prof. dr. Marja Boermeester algemeen bestuurslid chirurg Amsterdam UMC
Prof. dr. Mireille Serlie algemeen bestuurslid internist Amsterdam UMC
Dr. Barbara de Koning algemeen bestuurslid kinderarts MDL Sophia Kinderziekenhuis,
Erasmus MC, Rotterdam
Judith Beurskens- Meijerink algemeen bestuurslid verpleegkundig specialist MDL Radboudumc, Nijmegen
Dr. Jan Willem Haveman algemeen bestuurslid chirurg UMC Groningen

Contact

Voor vragen aan de Stichting Darmfalen Nederland of over onze website kunt u contact opnemen met:

Verpleegkundige Darmfalen Centrum UMCG technischvoedingsteam@umcg.nl

Mail

Bron https://unsplash.com/

stichting/start.txt · Laatst gewijzigd: 2023/11/21 16:11